Điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm

Hiện nay, điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm đã được quy định tại Điều 3 Nghị định 93/2016/NĐ-CP.

Theo đó, cơ sở sản xuất mỹ phẩm được hoạt động nếu đáp ứng được những điều kiện sau đây:

  1. Được thành lập hợp pháp.
  2. Cơ sở vật chất, nhân sự đáp ứng đủ điều kiện sản xuất.
  3. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Trên đây là nội dung tư vấn của gia công mỹ phẩm về điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 93/2016/NĐ-CP.